Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTelsaç,Cüneyt
dc.date.accessioned2022-12-29T12:47:06Z
dc.date.available2022-12-29T12:47:06Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTelsaç, C. (2022). Uluslararası ve Ulusal Mevzuata Göre Türkiye’ye Kitlesel Olarak Göç Edenler İçin Tanımlanan Hukuki Statüler . Anlambilim MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anlambilim/issue/71104/1128706en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/anlambilim/issue/71104/1128706
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12899/1222
dc.description.abstractGöç, çağlar boyu devletlerin, kentlerin ve insanların kaderini şekillendiren çok güçlü bir faktör olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyıl açısından da durum farklı değildir. Yakın tarihimizin en çarpıcı konularından birisini, tartışmasız göç hareketleri oluşturmaktadır. Çoğunlukla insanların arzusu dışında, mecbur kaldıkları için gerçekleşen zorunlu ve düzensiz göç hareketleri kapsamlı ve etkili sonuçlar üretmektedir. Menşe ülkeden, transit ülkeye ve nihayet hedef ülkeye ulaşıncaya kadar yaşanan göç süreci son derece çetrefilli ve dramatik sahnelere tanık olmaktadır. Temelinde birçok sebep yatan göç hareketleri hedef ülkeye ulaşıldığında yeni bir hayat, yeni umutlar, yeni zorluklar ve beraberinde yeni bir statü getirmektedir. Basında sıklıkla yer değiştiren insanlar için çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. Genellikle yanlış kullanılan kavramlar veya genelleme şeklinde belirtilen tanımlar; yetersiz ve amacına uygun olmamaktadır. Bu makalede, literatür taraması ve gözlem yöntemleri kullanılarak Türkiye’ye göç edenlerin yasal statülerine ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında ortaya çıkan kavramsal farklılıkların açığa kavuşturulması ve ortak bir dil geliştirilmesi hedeflenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMalatya Turgut Özal Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofAnlambilim MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectGeçici Sığınmacıen_US
dc.subjectGeciçi Korumaen_US
dc.subjectGeri Göndermeen_US
dc.titleUluslararası ve Ulusal Mevzuata Göre Türkiye’ye Kitlesel Olarak Göç Edenler İçin Tanımlanan Hukuki Statüleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0002-4133-4846en_US
dc.departmentMTÖ Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record