Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Özal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Öğe
Asymmetric Relationship Between Environmental Protection Expenditures and Economic Growth: Panel Causality Findings From Selected OECD Countries
(2023) Konat, Gökhan
In this study, the causality relationship between environmental protection expenditures and economic growth is investigated for 13 selected OECD countries using the annual data set covering the period 1995-2019. First of all, the unit root test of the variables was carried out. The symmetric relationship for series found to be stationary at level values was investigated by Kónya (2006) bootstrap panel causality test. The asymmetrical relationship was carried out with the test applied by Yılancı and Aydın (2017) based on the tests of Granger and Yoon (2002) and Kónya (2006). According to the results of symmetric causality, a bidirectional relationship was found for Slovenia. A one-way relationship was found from environmental protection expenditures to the economic growth variable for Spain and Switzerland, and from the economic growth variable to environmental protection expenditures for Austria. It is seen that there are hidden relations for the Netherlands and Spain from the economic growth variable to the environmental protection expenditures for positive shocks, for France and Norway from the environmental protection expenditures to the economic growth variable for the negative shocks, and for the Czech Republic and Denmark from the economic growth variable to the environmental protection expenditures for the negative shocks
Öğe
Suskunlar Romanının Karakterler ve Temas İlişkileri Üzerine Çözümlenmesi
(MTÜ, 2022) Ünlü,Ravza Fatma
İletişim yeryüzündeki tüm eylemlerin asıl amacıdır. İnsanoğlu ister katılarak isterse kaçınarak, yaşam içerisinde devamlı olarak bir temas halindedir. Bu temas durumlarını belirli çalışmalar ve kaynaklar eşliğinde kişilerin geliştirdiği temas durumuna bağlı olarak; sosyal, asosyal, içe dönük, dışa dönük, girişken, çekimser vb. adlandırmak mümkündür. Genel olarak bu adlandırmaların hareket noktası ise ‘dünyaya doğru’ ve ‘dünyadan uzağa’ algılayışı üzerinedir. Bu bağlamda ‘temas yokluğu’, ‘yedek temas’ ve ‘doğrudan temas’ başlıkları çalışmamızın başlıklarını oluşturacaktır. Suskunlar romanı temas ve iletişim noktasında özellikle incelenmesi gerektiğini düşündüğümüz bir metindir. İnsan ilişkilerinin açmazları, çıkmazları, karanlık yanları, aydınlık yönleri roman dünyasının üzerinde durduğu başlıca unsurlardır. Karakterlerin birbirleriyle olan iletişimi incelendiğinde büyük bir kısmının sağlıklı iletişim kuramadığı ve gerekli teması gerçekleştiremediği görülmektedir. Bu izlenim bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirmiştir.
Öğe
Ankara’da Ahîler Hükûmeti
(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2021) Alican,Songül Dumlupınar
Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemini idrak eden ilim adamlarımızdan Ahmed Tevhîd (Ulusoy) Bey tarafından kaleme alınmış olup Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası'nda neşredilen "Ankara'da Ahîler Hükûmeti" başlıklı çalışmanın latinize edilmiş halidir.
Öğe
Uluslararası ve Ulusal Mevzuata Göre Türkiye’ye Kitlesel Olarak Göç Edenler İçin Tanımlanan Hukuki Statüler
(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2022) Telsaç,Cüneyt
Göç, çağlar boyu devletlerin, kentlerin ve insanların kaderini şekillendiren çok güçlü bir faktör olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyıl açısından da durum farklı değildir. Yakın tarihimizin en çarpıcı konularından birisini, tartışmasız göç hareketleri oluşturmaktadır. Çoğunlukla insanların arzusu dışında, mecbur kaldıkları için gerçekleşen zorunlu ve düzensiz göç hareketleri kapsamlı ve etkili sonuçlar üretmektedir. Menşe ülkeden, transit ülkeye ve nihayet hedef ülkeye ulaşıncaya kadar yaşanan göç süreci son derece çetrefilli ve dramatik sahnelere tanık olmaktadır. Temelinde birçok sebep yatan göç hareketleri hedef ülkeye ulaşıldığında yeni bir hayat, yeni umutlar, yeni zorluklar ve beraberinde yeni bir statü getirmektedir. Basında sıklıkla yer değiştiren insanlar için çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. Genellikle yanlış kullanılan kavramlar veya genelleme şeklinde belirtilen tanımlar; yetersiz ve amacına uygun olmamaktadır. Bu makalede, literatür taraması ve gözlem yöntemleri kullanılarak Türkiye’ye göç edenlerin yasal statülerine ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında ortaya çıkan kavramsal farklılıkların açığa kavuşturulması ve ortak bir dil geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Öğe
Sistemik immun-inflamatuar indeks alzheimer hastalığının tanısı ve takibi için yeni bir gösterge olabilir mi?
(MTÜ, 2022) Bolayır, Aslı; Bay Karabulut, Aysun
Background: Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease whose prevalence continues to increase in the elderly population. It has been shown that the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), is increased in AD compared to the normal population. However, there is no study in the literature regarding the role of systemic immune-inflammatory index (SII), which is calculated according to the formula of peripheral platelet count X neutrophil count/lymphocyte count, in AD. Therefore, our aim in this study was to reveal the role of SII in the diagnosis and follow-up of AD and to determine the relationship of this value with severity, duration of disease and drug use by comparing it with NLR. Materials and Methods: Our retrospective study consisted of 94 gender and age matched healthy volunteers and 102 patients who applied to our clinic were diagnosed with AD. Results: There was no difference between the patient and control groups in terms of age, gender, platelet and neutrophil counts, and SII values. While lymphocyte count was lower in-patient group; NLR and CRP detected higher (p=0.001, p=0.001, p=0.001, respectively). While SII increased as both disease duration and severity elevated; no statistically significant correlation was found between NLR and the severity and duration of the disease and drug use. Conclusions: Based on the data of our study, we can suggest that inflammatory process increases in AD. However, the relationship of this inflammatory process with the severity and duration of the disease and drug use is still unknown.